فایل های دسته بندی عمومی - صفحه 1

چاپ روی چوب در منزل

تکنیک‌های مختلفی برای چاپ روی چوب وجود دارد اما این تکنیک بسیار ارزان است و فقط عکس را به چوب منتقل میکند. چاپ تصاویر سیاه و سفید روی چوب هم تقریباً با روش چاپ رنگی انجام می‌شود اما تفاوت‌های کوچکی دارد و به همین خاطر یک ساختنی جدا به آن اختصاص داده ایم.

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل